Menu
header_footermenu_datenschutz_pl.jpg
Hovedkvarter

WashTec A/S

Guldalderen 10

2640 Hedehusene

Kontakt via e-post: info[at]washtec-chemicals.com

Imprint

Information ifølge teletjenesteloven

Udgiver:

WashTec AG
Argonstraße 7
D-86153 Augsburg

Telephon: +49 821 4370 9316
email: washtec[at]washtec.de

Retsform: Aktieselskab
Selskabets sæde: Augsburg
Amtsretten Augsburg, HRB 8275

Direktion: 
Dr. Ralf Koeppe (CEO), Dr. Kerstin Reden, Stephan Weber

Bestyrelsesformand:Dr. Günter Blaschke

 

Momsidentifikationsnummer: DE 171773262

Retslige bemærkninger
Copyright © Copyright WashTec AG, Augsburg, Deutschland. Alle rettigheder forbeholdt. Tekst, billeder, grafik samt layout på WashTec AG Website er beskyttet af ophavsretten og andre beskyttelsesordninger. Denne websides indhold må ikke kopieres, mangfoldiggøres, ændres eller gøres tilgængelige for tredjemand med kommercielt formå.

Varemærker 
For så vidt intet andet er angivet er alle varemærker varemærkebeskyttede. Dette gælder i særdeleshed for mærker, firmalogoer og symboler.

Ansvar 
Denne webside er blevet fremstillet med størst mulig omhu. Alligevel kan der ikke garanteres for fejlfrihed og de indeholdte informationers nøjagtighed. Ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår direkte eller indirekte ved benyttelse af denne webside, udelukkes, for så vidt dette ikke er sket med forsæt eller skyldes grov uagtsomhed.

Links 
WashTec AG påtager sig intet ansvar elle garanti for indholdet af websider, som der henvises direkte eller indirekte til fra vores webside. Besøgende følger forbindelser til andre websider og hjemmesider på eget ansvar og skal benytte dem efter benyttelsesbetingelserne for den pågældende webside. 

Licens
Den på denne websides indeholdte ejendom som patenter, mærker og ophavsrettigheder er beskyttet. Der bliver på denne webside ikke givet licens til benyttelse af WashTec AG eller tredjemands ejendom.

 

WashTec AG